NOTARIA

 

NOTARIA

Boekhouding

Op boekhoudkundig vlak is er geen verschil tussen de nv, de bv en de cv.

De jaarrekeningen van die vennootschappen moeten opgesteld worden overeenkomstig de Wet van 17 juli 1975 en het Koninklijk Besluit van 8 oktober 1976, verkort of uitgebreid, naargelang de vennootschap aan de voorwaarden van artikel 12, §2 van voormelde wet wel of niet voldoet.

 

De jaarrekeningen moeten voorgelegd worden aan de algemene vergadering binnen de zes maanden na de sluiting van het boekjaar, om er te worden goedgekeurd. Zij moeten daarna binnen de 30 dagen neergelegd worden bij de diensten van de Nationale Bank. Men kan niet genoeg het belang van een goede boekhouding onderstrepen.

Een beroep doen op een goed boekhouder of accountant is dan ook ten zeerste aanbevolen.