NOTARIA

 

NOTARIA

De oprichtingsakte en -formaliteiten bij de nv, bv en cv

Zowel de oprichting van een nv, bv en cv dient te gebeuren bij een authentieke akte en dus met tussenkomst van een notaris. Dit maakt dat de oprichting van deze vennootschapsvormen duurder zal zijn dan die van andere vennootschapsvormen.

 

Anderzijds zijn dit de vennootschapsvormen waarbij de oprichters kunnen genieten van een beperkte aansprakelijkheid.
De kostprijs weegt echter niet op tegen de voordelen die deze vennootschapsvormen bieden en de toegevoegde waarde van de tussenkomst van de notaris. De notaris is immers de best geplaatste persoon om de oprichters te helpen bij het kiezen van de meest geschikte rechtsvorm en het opstellen van de juiste statutaire bepalingen.
Hij zal hen ook wijzen op de verantwoordelijkheid die op de oprichters rust, de formaliteiten die vervuld dienen te worden en in het algemeen zal hij alle nuttige en noodzakelijke informatie verstrekken zodat de ondernemers met volledige kennis van zaken aan de slag kunnen.

 

De nieuwe regels met betrekking tot vennootschappen hebben heel wat oprichtingsregels en formaliteiten gewijzigd, vooral met betrekking tot de bv (de oude bvba’s). Dit biedt heel wat nieuwe mogelijkheden voor start-up’s en heel wat nieuwe kansen voor bestaande ondernemingen.